The future of children is always today

The Humikla Foundation is looking for sponsors, to help us give concrete solutions to serious projects. We invite you to be part of this foundation. We hope to count on your support. Thank you!

25497195_10208346212371989_947728153_nWat is een ANBI?

Giften zijn in de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekbaar als zij zijn gedaan aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Om als ANBI te worden aangewezen, moet de instelling deze status aanvragen bij de Belastingdienst.

Fiscale voordelen ANBI’s op een rijtje

Bij een inzet van minimaal 90% voor een algemeen nuttig doel:

 • Een ANBI hoeft geen erf belasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
 • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.
 • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).

Enkele voorwaarden ANBI -status

 • De instelling moet rechtstreeks het algemeen belang dienen
 • De instelling mag geen winstoogmerk hebben.

Meer weten, een ANBI-status aanvragen of controleren of een instelling de ANBI-status heeft?

Ga naar www.belastingdienst.nl/giften

 

ANBI status

Stichting Humikla heeft een ANBI status; uw financiële steun is daardoor fiscaal aftrekbaar.

Stichting Humikla is aangemerkt als ANBI.

Giften aan Stichting Humikla kunnen fiscaal aftrekbaar zijn.
Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de belastingdienst via deze link

.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/landingspaginas/prive/giften/index.html

 

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Humikla  RSIN/Fiscaal nummer: 856617520

ANBI-status: ja

Contactgegevens

Telefoonnummer:  +31 686144150

E-mailadres: 

Website: www.stichtinghumikla.org

Adres: Bauerstraat 15, 6717NK Ede

Als je in Chili of in een andere land in Zuid-Amerika woontIf you live in Chile or in another Kan je contact opnemen met María Loreto Amador.
E-mailadres: marialoretoamador@stichtinghumikla.org
Telefoonnummer +56 9 42891967

 

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

 • Maria Loreto Amador   (Voorzitter)
 • Henk van Dijk               (Penningmeester)
 • Carmen Mendez Lavin  (Vice voorzitter)
 • Daphne van der Holst    ( Secretaris)

Beloning

 • Onkostenvergoeding bestuur: nee
 • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
 • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd

25497195_10208346212371989_947728153_n